ORIGEN

Bandera de Cataluña - Wikipedia, la enciclopedia libre

Tant a la humanitat com a la natura, l’espiral té una forta presència com: l’origen de l’univers, cànons de bellesa, cultures celtes, maies, en caragols i plantes… Aquestes joies tenen una mica de tot això, i ens volen reconnectar amb les nostres arrels. Perquè en els temps que corren és molt important no perdre de vista els nostres principis i tornar al punt d’origen de tant en tant.

Comprar Bandera de España sin Escudo.- Comprarbanderas.es

Tanto en la humanidad como en la natura, el espiral tiene una fuerte presencia como: el origen del universo, los canones de belleza, culturas celtas, maias, en caracoles y plantas… Estas joyas tienen un poco de todo esto y nos quieren reconectar con nuestras raíces. Durante estos tiempos es muy importante no perder de vista nuestros principios y volver al punto de origen de vez en cuando.

Bandera del Reino Unido - Wikipedia, la enciclopedia libre

Both in humanity and in nature, the spiral has a strong presence like: the origin of the universe, beauty canons, celtic and maias cultures, in snails and plants… These jewels have something of all this things and they want us to reconnect wth our roots. During this times is important not to loose our principies and get back to the origin sometimes.