PELL

Per tindre un tros de vida al nostre cos, joies que ens donen energia,
perquè la natura és una font de vida i alegria. Aquesta joia no ens
deixa indiferents.